[BIN: 2381]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - sin kinn i bleike.
2. Høyre du det mi sælle modir
du tar inkji i fer meg kvide
eg heve vel trot baneskoa.
eg kan vel Grane ride.
3. Sigurd let brysli av gulle gera
og la ded paa Heidinge hans
no sko einki etc.
- - - - - -
4. Han lagde paa for forgylte hjelm
og spredde jurdi traango
- - - - - -
- - - - - -
5. - - - - - -
- - - - - -
han grutte Guten, han var ki blid
- - - - - -
6. - - - - - -
- - - - - -
honoms mor fylgjer saa langt af leid
(saa mildt er moders hjarta.)
7. Ja vel tor eg laane deg hesten min
du rid en aldrig sprengd,
men gjær en taum og tygil lang
saa vaagar eg Grane geng.
8. Trolle - - - -
var tie skret til hoved
femten alni var Gr(ane) leggin
Enda foto paa jordi drog.
9. Tr(olle) reed saa lengi
at Sigurd tok til undrast
ille skav han skovlungane og Ryggjen
- - - - gek isunde.
10. Til saa svara den Greipe kongin
mit i maald sine
no høyre eg ded inna borgi
ded utta meer mone ride.
Ekstra opplysninger