[BIN: 2374]

Sigurd Svein

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Olav Ansteinsson Syning, Mo, Telemark .

1. Sigur han rei ivi Rimarfossen
å kista den flaut i straumi,
Guró kvi hev du den Grani forvillt
han gjere 'kon so stri i taumi
2. Sigur - Rimarfossen, - ifrå, - forvillt,
Grani so sprekk én då.
3. 15 alni va' Granamusen
mæler du han ti hóve,
Sigur han uppå lende sprang
å føtane på jóre han dróg.
4. So slétter eg ne på lende på dessi skjengjen
å Grane han bere kon båi.
sjave hell eg i tygyl å taume,
so let eg den vóne våge.
5. Jórdis gjeng at stallhusi
då gjere hó som ein dåri,
hó klypper titt å kjember fritt,
de glein utav kvorjom håri
6. Jordis gjeng at st.
hó slepper 'en Grani ó båndó,
Sigur han i dynne stende
å teke imót mæ håndó
7. Du sko'kje snitte folen den
um 'en springe likso de gløser,
ormen hev 'en i augo si'
å ellen i nasanne frøser. Róve - Guró:
8. Eg va' meg so lite ei vippe
eg vippa meg framte mæ strandi,
eg fékk av góe mångårskåle
å fleire fékk 'kje bære blånde.
So kastar eg söylen på Granis mankji
å spretter den gjura trånge
anten so vi eg no vie idag
hell å daue mæ beisli hange.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge VI, s. 162-163 (Renskrift) med overskrift Sigur sveinen. Utsyn 61. NMB 177

Merknader: 1.1 over Rimarfossen står (aab); 2.2 over sprekk står (saa skrevet); 4.1 over slétter står (= slær); 7.1 over snitte står (= hæe, beklatte); 8.3 over mångårskåle står ølskål).