[BIN: 2366]

Sigurd Svein

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Aslak Østenå, (Seljord) Kviteseid, Telemark .

1. Å dæ va snarpe Sigurd svein,
han rei seg framette mæ lie,
så kåm der ein mann Hó bergjæ ut.
som berast mæ hónom å rie.
2. "Spring på land på denni skjængen,
Grane ber okko båe;
sjå so hell æ i tygjil å tónn,
på vóni så vi mæ våge."
3. Å Grane tók te å røkkja seg
så røsaleg ivi jór,
så såg dei den garen i heió nor,
den låg ivi morgósól.
4. Elltjor kasta nyklaknippi
dæ sóng i Guros fang.
"Du heve Grane lokka
Deg navne eg gjeva kann."
5. Å høyr dú dæ dú Hæge fruga,
undeleg æ deg ha.....
guten æ du rævarivi
hell in hjasaspænd.
Ekstra opplysninger