[BIN: 2346]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Han tala ti bitterbrande
-På Dalebuting -
lyster du mæ meg stande.
-So moe gjerest min gang[are] -
2. Eg lyster mæ deg st[ande]
va' eg kji so veik i tangjen.
3. Tie pund jern å 12 [pund] stål
de ska eg lata riddaren i tangjen slå.
4. Dei skjenkte ti1 han en bolli
den slo han på skvolli.
1uleseleg
5. So skjenkte dei ti han et sylvagd staup
de braut han i lytinne sjau.
6. Han ska drikke skål um skål
tvo ska han drikke den ingje vi'.
7. [Upp reis mannen] i trøya blå
hot ville du han gjære um du han såg.
8. Eg ska vere mot han so go
eg ska trekkje av han både hoser å sko.
9. [Eg ska vere mot han so] mjuk
eg ska fygje han både inn å ut.
10. So hoggje han fyst i duraring
å so hoggje han stoga omkring.
11. Han hoggje ivi bor å benkjer
han sparde ikkje drengjen som skjenkte.
12. [Han hoggje ivi bor å] brikjer
[han sparde ikkje] Salomon rike.
13. Ti svorar båne i vogga låg
galen æ guten kvi høgge han so.
14. Tig du stilt du lite kind
du ska bli allerkjærasten min.
15. Branden han rann oto skjeina
av neri bånereivar,
16. [Branden han rann oto] sliri
[av neri båne]sie.
Ekstra opplysninger