[BIN: 2345]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Her kom inn so dumm ein mann
-P[å] D[alebuting] -
få ori so talar han.
-S[o] m[oe] gjerest m[in] g[ang]are -
2. Eg heve rii [å] runni
[men inkje min faers banemann] funni.
3. [Eg heve rii å] rent
[min goe grå gangar heve eg] sprengt.
4. Upp stende gyten i kjurtulen grå
her [ska' du din faers banemann] sjå.
5. Herepær gjenge at veggji
han talar mæ bitran eggji.
6. Høyrte1 du sorte sloi
tore du drikke bloi.
1Høyre [i reinskr.]
7. Gjønne tore eg dæ drikke
tore du de vekkje.
8. Gakk nå deg i stoga inn
så høgge du eitt hogg i duraring.
9. Du [høgge eitt hogg i dura]ring
sea stoga rundtomkring.
10. Han hogg ti b[or] å benkjir
han hoggje rike Tor som skjenkte.
11. Te tala båne i vogga låg
Hærepær, H[ærepær] du skjemtar 'kje så.
12. Tig du, t[ig] d[u] lisle kind
du sko blive allerkjæraten min.
13. Herepærs svære gjekk på gleim
de rann av inn i bånereiv.
14. Svære rann o slirir
av ner i bånesie.
15. Hjelpe meg Gud å den eine mann
eg kann ikkje styre mi eigjo hånd.
16. Ha' du 'kje nevnt dæ hellige or
so ha' eg silt drukkji ditt hjarteblo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge h, s.6-7.

Reinskr. NFS S.Bugge V, s.168-169 med overskrift: Hævnersværdet. (Anne Lillegaard). Strofe 6 og 7 er prenta i DgF 25, bd. III, s.800. Ms. DFS XII, s.1596. Merknader: Strofene er fylt ut etter reinskrifta. Str. 13,1.1, til "gleim" står: (han fik ikke styre det, som han vilde).