[BIN: 2340]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Gunhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .

1. No sko' me drikke skål å skål um te
-På Dålebuting -
den sko' drikke tvo, den som inkje vi.
-Så moers gjeres min gangerenn -
2. Liten han gjeng bå ut å inn
dæ rinder hånom så mange tankar i sinn.
3. Liten han leita så vie
han leita i tri kungerikji.
4. Um tala mannen i kufta grå
hera ska' du din faersbanen sjå.
5. Hera sko du sjå å finne 'n
å liten sigeren vinne.
6. Liten han gjeng [bå ut å] inn
[dæ rinder hånom så mange tankar i] sinn.
7. Liten han gjenge imot veggji
han talar mæ kvasse eggji.
8. Høyrer du bitrebrandi
tore du mæ meg standi.
9. Eg tore 'kje mæ deg standi
før du hev stælt min tangje.
10. 18 pund jønn å 12 pund stål
så let han den vesle på tangjen slå.
11. Når du kjem i stogo inn
du høgg ditt høgg hurering.
12. Liten han kom i stogo inn
han hoggje - - - ring.
13. L[iten] han hoggje ivi bor å benkjer
å fagrasten svennen som skjenker.
14. L[iten] h[an] h[oggje] te han blei mo
hosur å sko blei fulle utav blo.
15. Um tala båne i vogga låg
galen guten kvi høgge du så.
16. Tig du, tig du liti kind
du sko' blive aller kjærasten min.
17. Svære rann oto skjeie
av neri i bånereivar.
18. [Svære rann oto] slirir
[av neri båne] sie.
19. Stille deg no Gud å den helege Ånd
eg deg inkje stille kan.
20. Ha' du 'kje nevnt Gud i denni stund
så ha' eg silt drukkji ditt hjarteblo.
21. [Ha' du 'kje nevnt Gud i denni] ti
[så ha' eg silt] dåra ditt unge liv.
Ekstra opplysninger