[BIN: 2339]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen (Felland), Mo, Telemark .

1. Dei bore fram eitt sylvehonn
de slo Alv i stykkjer tolv.
Ekstra opplysninger