[BIN: 2337]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1856/57 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Sandvik, Mo, Telemark .

1. No vi me drikke skål um skål
han sko' drikke tvo, dæn ingjo må.
2. Å no sko' me drikke Lagi1 ti'
han sko' drikke tri, dæn ingjo vi'.
1lagi ?
Ekstra opplysninger