[BIN: 2333]

Hemnarsverdet

Oppskrift fra 1840-åra i Landstads samlinger av Olav Grasberg etter Gunnhild Lie, Kviteseid, Telemark .

1. Olav han rei aa rende
-Paa Dalebuething -
fjotan Folen han sprængde.
-So moe giæres min Gangar -
2. Eg heve ree aa eg heve rent
fiotan Folen so heve eg sprængt.
3. Eg heve aa ronne
aa inkje min Faers Banemand fonne.
4. The svare Mannen i Kufta graa
her sko du din Faers Banamand siaa.
5. Her sko du en siaa aa finne
men liten Seieren vinne.
6. Aa liten han giænge baate ut aa ind
de felle so ondeleg Tankar isin.
7. Liten han giæng at Vegie1
han tala te qvasan Egie2.
1Vegin
2Egin
8. Eg hilsar deg Bitter Branden
vi du mæ meg stande.
9. Eg vi inkje mæ deg stande
fe du heve stælt min Tanje.
10. Thie Pond Jøn aa tolv Pond Staal
so let litten paa Tanjen slaa.
11. Naa du kjæmme i Stogo ind
so høge du Durering3.
3Duraring
12. Han hogie et Hog i Duraring
daa blikna Manen unde Skarlagskin.
13. Han hogie ivi Bor aa Bænkjer
han hogie te den som skjænkte.
14. Liten han hogie te han blei mo
han sto i Blo alt ivi sin Sko.
15. Om tala Baane i Voga laag
aa galen Guten qvi høge du so.
16. Tig du still du lite Kin
aa du sko nå blive Kjærasten min.
17. Svære rann af Skjeie
af niri Baane Reive.
18. Svære rann o Slire
af niri Baane sie.
19. Stiil deg naa Gud aa den Heligånd
fe eg deg naa inkje stille kan.
20. Ha du inkie nevnt Gud i den sama Thi
so ha eg sil daara dit onge Liv.
21. Ha du kje nevnt Gud i den sama Stond
so ha eg sil drukie dit Jarteblo.
Ekstra opplysninger