[BIN: 2329]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Aanonsen Felland, Skafsaa, Mo, Telemark .

1. Der gjekk ut saa depp ein Mand
-Paa Dalebothing -
alri ore saa tala han.
-Naa gjerest en mo min Gangar -
2. Gjæng han ut hel gjeng han in
alt saa renner han1 Taare paa Kind.
1hanum
3. Di tappa Mjø i Sylveskaal
den slo Alf i Stykjer smaa.
4. Eg mæine du tæke te tykje
me du kan kje Mjøren2 drikje.
2. Mjøden
5. Dei baare fram eit Sylvehonn
de slo Alf i Stykjir tolv.
6. Mykij hæv e rei aa mykij rendt
min Fairs Bani hæv æg kje kjendt.
7. Mykje hæv e rei aa ronni
min Fairs Bani hæv e alri fonni.
8. Hotru du han ville
om du han finne sille.
9. Eg sille vera hanom saa mjuk
eg sil leie han baade ind aa ut.
10. Eg sille væra hanom saa go
eg sil tag' a han baade Hosur aa Sko.
11. Up sto Mannen i Kufta blaa
hær ska du din Fairs Bane sjaa.
12. Eg tikjæ du æ saa liten
te draga dit Svær or Sliro.
13. Eg tikje du æ saa hærelut
ti have drægi dit Svære ut.
14. Alf han rendes te Vægje
han talar te kraassan3 Eggje.
3kvassan
15. Han tala te Bitring Brande
tøre du me meg stande.
16. Eg tore fulle me deg stande
va eg kje saa veik i Tangjen.
17. Alf han gjæng at smide
han lot paa Tangjen lægje.
18. Femten Pund Jnn4 aa ti pund Staal
de læt han paa tangjen slaa.
4skrivefeil for Jønn
19. Naa æ eg kje veik i Tangjen
naa tor' eg me deg stande.
20. Han haag i Dyr aa Duraring
saa gjæk han sin i Stuga in.
21. Han haag ivi Bor aa Bænkjer
han slap inkje den som skjænkte.
22. Han haag ivi Bor aa Brikjir
der slap kje anten fatik hel rike.
23. Om tala Baane i Vaagga laag
galen Guten kvi fær du saa.
24. Tig du, tig du liti Kjind
du ska vær' seinste Gjeften min.
25. Svære otor Haando skrei
af neri den Baanereiv.
26. Svære skrei otor Sliro
slette me Baanesio.
27. Styre deg naa baat' Gud aa Mand
eg deg inkje styre kan.
28. Hæv du kje hat Gut i dette Ord
saa ha' eg sil' drukje dit Hjarteblo.
29. Hæv du kje hat Gu ti monni
saa ha e silt igjenom deg ronni.
Ekstra opplysninger