[BIN: 2298]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av T. Hannaas etter Gjermund Gunnarson Veum, Fyresdal og Vrådal, Telemark .


1/ Blakman kongen h(an) vågner om en natt
forteler h(an) om sine drømme
i fulde femten vintre er
siden slikt mig fore er kommet.
-I ride med mig om en aften -
2/ Først var jeg på Bertingens hall
og slogst der med bjørne tre
jeg trådte dem alle under mig
jeg vågner i alle de.
3/ Siden var jeg på B(ertingen)s (hall)
og sloges der med en løve
den løve hun trådte mig under sig
hun rev mig med sine kløve.

4. Nu haver jeg standet i femten hugg
vell flere og ikke færi
du stande mig et for alle dem
alt for din kongelig ære.
5. Meldte det Viderik Værlandsøn
h(an) hugg o inkje høtte
han hogg på Blakman kongen så hårt
at odden i sadelen møtte.
Ekstra opplysninger