[BIN: 2294]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Molkte Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Å dæ va Blakkmann kongje
han tala te sine hovmænn
eg drømde så underleg i natt.
2. Eg1 drømde at jeg sloges
alt med to bjørne
jeg slog dem under mig
jeg hoggje dem i stykkjy
1Jeg
3. Så drømde jeg atter
jeg sloges slt med en løve
ho slog mig under sig
å reiv mig alt med sin' kløer.
4. Å dette vi eg melde
eg tækjer idag eg kjæm te felde.
5. Drømme er ikke at sæte
vi ere så mange kongens hovmænn
vi skal deg vel værge.
6. Dæ va Vidrik Værlandsson
han tala te liten smådreng
hokke æ dæ som æ fyri idag
mæ mine folk dei so ille gjæng.
7. Å Blakkmann kongje æ fyri idag
dine folk dei so ille gjæng.
8. Å Blakkmann kongje
han tala så heldi'
dæ skå kje spørjas idag
at ein smedrengsson skå meg felde.
9. Ja nå hev eg stae deg atten hogg
ja fleire å ikkje fære
statt meg nå eitt fer alle dei
10. Men så la han om sin forgyllte hjelm
ja silkjestrengjen1 den rø
hogg nå då Vidrik Værlandsson
eg håpas dæ skå ikkje blø.
1 -tråen
11. Å dæ va Vidrik Værlandsson
han tok sitt svær av avle
så hoggje'n så hart
at odden sto i Blakkmanns navle.
Ekstra opplysninger