[BIN: 2293]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av L.M.Lindeman, etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. No haver jeg standen dig attom Hug
ved flere om ikke færre
kan du um stande mig ut igjen
alt for din kongelige Ære.
-I rider med mig om en Aften -
Ekstra opplysninger