[BIN: 2290]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra av Ivar Aasen etter ukjent sanger, Dønna, Nordland .

 1/ De stridde der den ganske Dag
til Solen kom paa Leide
bleg stod Kongen af Bjørneland
han stander der kun selv tredie.
2/ De stridde der den ganske Dag
til Solen kom paa Stene
bleg stod Kongen af Bjørneland
han stander der alene.
3/ Alene stod Kongen af Bjørneland
med Sverdet i blodige Hænder
han hug og blev hugget saa Kangen gang
til Sverdkjæften monne han fælde.
Ekstra opplysninger