[BIN: 2234]

Roland og Magnus kongjen

Oppskrift, udatert, med ukjent hand i M. B. Landstads samlingar, ukjent, ukjent lokalitet.

1. Deer hev ingjen kome paa Ronsevollen
som heve min Blakjen vunne
bere den vesle Bjaalans Folen
han heve dæ Spragie1 sprongje.
1skrivefeil for Sprangie?
2. Deer hev ingjen kome paa Ronsevollen
som heve vore Rolans Makje
bere Ivan Erningjen
daa han va i sett2 beste Bragje.
2sitt
3. Dej sloges udtpaa Ronsevollen
alle vaare Vreie
Hedningan falt fe Rolanssvære
som Snjoren driv i Heje.
4. Dej sloges udtpaa Ronsevollen
trøtte Mennar aa Moe
soli fekk inkje paa Fjølli skine
fe Røykjen sto af Bloe.
5. Dej sloges udtpaa Ronsevollen
utti Daganne trjaa
Hedningan fall fe Rolanssvære
som stor fe goan Ljaar.
6. Deer kom saa mange Blaamæn fram
at dej skjygde fe Sol
daa frygta alle Javningan
bae Rolan blaase i sit Horn.
Ekstra opplysninger