[BIN: 2230]

Roland og Magnus kongjen

Oppskrift udatert, av Olea Cröger ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Roland satte Ludren fer bladga Munne
bles han i med Vreide
daa revnad Mur og Marmelstein
i nie Døgrir af Leide.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO No.Musikksaml. eske 203. Trykt: No. Fjeldmel. II, nr. 322.