[BIN: 2225]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav O. Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va' greiven ti1 Gonseli
han tala ti moderen sin
eg vi' rie meg uppaa land
aa prøve manndomen min.
1fe
2. De va' greiven ti1 Gonseli
han vill' inkji lata seg vinne
aa de va' den gamle Grenjehetta
ho ville ver' brurekvinne.
3. So drakk 'o upp toll lestir øl
aa aat upp 15 svineflikkji
aa de va den gamle Grenjeh[etta]
ho ville ver' brurekvinne.
4. Aa Guskjelou no er jeg mett
no vi' eg upp aa danse
aa 15 av dei raske kjempur
slo 'o i hel mæ si silkje kransar.
5. Aa de va' Vidrik Værlandssonen
han vill' kji sværi paa 'a øye
han la ti hena mæ nytte neven
so heilen floug langt nori heie.
6. Aa vi' du rie deg uppaa land
uti detti aar
so sko eg gjeva deg folen den
som dei kaddar Kuskjen graa.
7. Ho gav han de nevahoggje
de fyste han steig ti heste
de sko du gjeva jamlikjen din
(du let'e kji hugjen breste?)
8.Aa de va' greiven ti Gonseli
han rei seg framte mæ vodd
den fyrste kjempa 'n møtte der
den kadda dei Timi trodd.
9. Eg helsar deg du Timi trodd
hori hev'e du legji i naatt
du hell'e so hardt i skafti
aa holut'e æ din hatt.
10. Aa de va' greiven ti Gonseli
han let sitt sværi braa
so hoggji 'n ti de Timi-troddi
so de falt i stykkji tvo.
11. Aa de va' greiven ti Gonseli
han rei seg framte mæ lie
den are kjempa han møtte der
den kadda dei (Kadden ? --)
12. Eg helsar deg - - -
hori hev'e du vori i natt
du helle so hardt i skafti
aa holut'e æ din hatt.
13. Aa vi du gjeva meg syste di
alt baade ti glæde aa gama
(so vi eg gjeva deg syste mi)
me vi' halle bruddoup mæ sama.
14. De va' greiven ti G[onseli]
(han bou Jorand Joklekaapa ).
15. De va' den gamle Grenjehetta
ho gjekk seg i stoga inn
dei blikna (alle)
alt onde skarales2 kjinn.
2skaralas ?
16. Femten av dei raske kjempur
dei maatte maten frambera
den minste mimring der va' i lagje
va' 15 alne onde knei.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLVI, s. 51-55 (NFS, kopi) med overskrift: Brylluppe av Greiven ti Gonseli.

Merknader: str. 2 er strøki over. str. 9: etter strofa staar: (Han ha' legji fe Brattingsborg mæ de vene vivi.) str. 12: etter strofa staar: (So svorar 'n hor' 'n ha' legji). Etter siste strofe staar: (Visa er etter Knut Hermodson som kunde so mykje kjempevisur. So var de ei kjempe so fæl sjøle, K., han gjekk frie kvar han for. Han fraus i hel ein fjording fraa Bleskestad, han drog yvi fraa Breidve og vilde kje leie selskap. So hadde han reist i ei snjorotu, og dei fann 'n kje att fyrr 2 aar etter. Kjend 'n paa sylvknappane. "Eg hev fari der so mangei gaang, de maa ver' iddi kjem eg kji fram, " sa 'n. Men han maatte a til de enn han var aldri stor. Daa var O 17 aar paa lag. K. var uppfødd paa Fæddand, son til Hermod Fæddand. Han vanka jamleg til far hans Olav, paa Bjørnemyr.