[BIN: 2223]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Ole ├ůsmundsen Ljosdal, Sirdal, Vest-Agder .

1. V[iderik] tog til sit gode sverd
Mimring mon du noget due.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 433, s. 57 (NFS, kopi) med overskrift: Viderik Verlandsson.