[BIN: 2221]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjör Ripilen, Mo, Telemark .

1. Dæ va no Dalebu Jonson
han tala um so bratt
statt upp Langbein rysi
eg synes du söve for hardt.
-Thi han bere gull å amur uppå sene hendar -
2. Ja dæ va bæri du heimi sat
å vokta ditt fe onder lide
hell du vi yppa dæ hårde kiv
imorgo mæ meg at stride.
3. Ja dæ va bete du heimi sat
å kroup onder torden den stænde
din faren sto meg enkji eitt hug
du stende meg selv halv mindri.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Moltke Moe 25, s. 81-82 med overskrift Til visa om Drængjehetta gir Torbjör Ripilen fölg. ver. som var foran de 2 för opskrevne.

Retting: 2.3 kiv retta til kjiv