[BIN: 2218]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjörg Troddedalen, Mo, Telemark .

 De va ho gamle gjenjehetta
då tok ho ti å hikke
ho slo ihel 15 raske kjempur
alt med sin silkevippe.
-Vel op for en dag vi kommer vel over den hede -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Sophus Bugge d, s. 178