[BIN: 2210]

Viliken Veiemanson vil røyna seg

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Viliken klædde han sine menn
som han kunna best
sjav'e rei Viliken Veiemanson
på gullskodde hest.
-Enn går fruvur i dansen -
2. Viliken [klædde han sine menn]
i dyd å i pryd
sjav'e [rei Viliken Veiemanson]
han glimar som is.
3. Den fyste dysti dei sammen rei
de va' kun ein leik
hestanne dei på kne faldt
å kinni gjores bleik.
4. Den are dysti dei sammen rei
den var meget hård
hestanne [dei på kne faldt]
[å kinni gjores] blå.
5. Den tree [dysti dei sammen rei]
då blev dennem vest
då faldt Viliken Veiemanson
av gullskodde hest.
6. Då faldt V[iliken] V[eiemanson]
av gullskodde hest
høyrer du Torkjell Trondeson
du hentar meg prest.
7. Dø'e blei V[iliken] V[eiemanson]
å graven i jor
ette liver Torkjell Trondeson
å flyte hass brur.
8. Dø'e [blei Viliken Veiemanson]
[å graven i] moll
[ette liver Torkjell Trondeson]
[å] fører hass skjoll.
Ekstra opplysninger