[BIN: 2131]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Telemark .

1. Han pikka paa dyne mæ Fingane smaae
Aa æ du naa mi Syster skræl Lokun ifra.
Aa ingjen hæve eg stevne o.s.v.
2. Ja hør du naa Jomfru hvad æg siger dig
Aa æ du naa liden Kirsten Systeren min
Saa gladelæg æg skaa naa lokke dæg ind.
3. Saa sætte ho henar paa forgjyldende skrin
Saa skjenkte ho henar baate Mjø aa Vien.
4. Saa sætte ho henar paa forgjyldende Stol
Saa træker ho af baate Hosor aa Skoe.
5. Jomfrua laa sæg i Sængje ne
Men Valivan sprang paa Vegjen te.
6. Ja hør du min Søster hvad æg spyrger deg
Aa haver du ingjen som beilar te dig.
7. Her Ole paa Moen han æ naa saa gvas
Men Valivan stænd i mit Hjerte saa fast.
8. Her Ole paa Moen han kjener vel du
Men Valivan stænd i mit Hjerte en Hug.
9. Ja Søsteren vogne paa Søsterens Bryst
Hvor haver det sig du har saa lidet et Bryst
10. Jeg var mæ Fader saa ofte paa Land
di snørte mæg saa fast mæ de stærke Guldband.
11. Jeg var mæ min Fader saa ofte paa Ting
di snørte mæg saa fast mæ de Gyldbaade Fing.
12. Ja hør du min Søster hvad æg spørger dig:
et Stykkje paa Vægjen saa fygjer du mig.
13. Ja et Stykkje paa Vægjen saa fyger æg deg
Een enda Gang kan du gjøre et Saum med meg.
14. Jomfuen ganger fyri, drager Silke jamt mæ Jor
Men Valivang gik ettersaa læstelig han lo.
15. Ja jeg synes du er i dine Øine saa hvid
Som du skulle vore en Ridder saa rig.
16. Ja synes du jeg er i mine Øine saa hvid
Saa æ du mi syster som æ mæg saa lig.
17. Jeg synes de paa din gang daa stor
Som du skulle være en Ridder saa god.
18. Aa Jomfruga ho sto aa tænkte mæ sæg:
Naa bli de vel best, ganga heimat fæ mæg.
19. Gud trøste aa Gud bæve mæg fee de Bonnen saa smaa
Æg smeldre i Baas dyne nesten hjem ifra.
20. Gud trøste og Gud bære mæg fæ di Bonen saa smaa1
fast fæ den Lille i Vøgga laa.
1Overstreket
21. Aa de ser æg paa din røde rosens Kin
At du hæv æller lidt nogen Bonnegen?
22. Ja de seer æg paa dit snehvide Brøst
At du har aller slukt nogen Barnetrøst.
23. Aa de seer æg paa dit sanne Haar
At du har aller lidt nokon Barnegraad.
24. Men Valivand sto vaa aa tænkte me sæg
The du skulle være mykje stærker el æg.
25. Aa Valivand tog Jomfrugan paa sin Arm
Saa bar han henar te Skjipe fram.
26. Ja naa har du ført mæg saa svikefuldt fram
Vaa vi æg aa vete dit rette Navn.
27. Aa vi du naa vete mit rette Navn
Mine Styremenar kallar mæg ung Kong Valivand.
28. Ja æ du ung Kong Valivan som du sier naa
de æ han som stod i mit Hjerte aa Hug:
29. Saa gjev han henar den Mydom saa varm
Indtil at ho sømnar i Valivands Favn.
30. Saa gjev han henar baate Mjød aa Vien
Ho vakna ikke før ho kom i et trea Kaap?
31. Naar skal jeg kome hjem til min Faders Land
Jeg haver saa mange røde Guldband.
32. Du komer aldrig hjem til din Faders Land
Før du faaer en Søn som seile kan.
33. Naar skal jeg kome Hjem til min Moders Bye
Jeg haver saa meget Silke at sye.
34. Du komer aldrig hjem til din Moders Bye
Før du faaer en datter som Silke kamn sye.
Ekstra opplysninger