[BIN: 2125]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Talleiv Lintveit, uten lokalitet .

1. E de noken are Land
Din Hugjen leikar paa.
2. Nei de an Habor Kungeran,
Aa han fær eg alli sjoa.
3. E de ingjen ar
Som du heve Hugjen kjær.
4. So e de an Habor Koneran
Som du sove aller nær.
5. Høyre du de du Habbor
Du talar no liti sagte;
Ho e so nær den slemme Ternen
Ho monne vel derpaa agte.
6. Eg va meg eigang i Himmerik
de va so fager n By
Aa ette kom o stolt Signelil
Ho for seg over ei Skjy.
7. Anten du vinder meg eller ei
So ven'e
Ekstra opplysninger