[BIN: 2120]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundslid, Fyresdal, Telemark .

1. -Men unge Valivan sigler årlig. -
Ekstra opplysninger