[BIN: 2118]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Valivan bygde på de skipe på ny
der seilar inga kjekke te Engeland by.
-Men Valivan o han seilar årleg. -
Ekstra opplysninger