[BIN: 2116]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Å Valivan han rider så sildigt om en Kveld,
oppe sidder jomfruen, karer sin eld.
-Valivan (Valivan) vær han seila årli. -
Ekstra opplysninger