[BIN: 2115]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Der bur no ei uppå våres land
ho æ so stolt å belevand.
-Men Valivan sigler årle. -
2. Valivan later seg smie skrur
so lete han seg vie som han ha' vore brur.
3. So let han seg jomfruklæi sy,
- - - - - - - - - sokså skjæri.
4. V(alivan) lete seg leie,
silkjen ette jore breie.
5. Han klappa på dynni mæ fingan små
statt upp stolts M(argjit) skrei lokunn ifrå.
6. Ingjo stevna hev eg no satt,
ingjen lukkar eg inn så silde um natt.
7. - - - - - - - - sett,
ingjen h(ev) eg inn om natten te meg.
8. Eg æ' et skjønn jomfru av ein annen by
eg sille no heve silkesømmen å sy.
9. (Eg æ' ei skjønn Jomfru av) eitt anna land
eg ville n(o) h(eve), den vakraste du kann.
10. So bredde ho upp dei laken blå
so sto ho upp skredde lokunne frå.
11. St(olt) M(argjit) ho sette seg i sengji ne,
de rette riddarsnavn de seie du mæ.
Ekstra opplysninger