[BIN: 2111]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

  Valivan segler um kvellen
ette alle hev skara ellen.
-Te Valivan sigler årlig. -
Han banka på dynni med fingane små.
Æ du inne, stolts Margjit skrei lokune ifrå.
Ingjen stevna så hev eg lagt,
ingjen så lukkar eg inn um natt.
Statt upp st. M. skrei lokunn ifra,
eg æ ei kvinne, likesom du.
Då han ha' legji ei liti stund,
begynde han te spyrje seg um.
Årleg um morgonen dagjen va' ljos,
V. va' seg av gari så fus.
( Olav i byen kjenner eg væl,
men V. eg alli fær.)
Hott æ dæ som ringlar
liksom at brynja ha singra.
Eg tikje at du æ i din kinne så kvi,
liksom du va' ein riddar så rik.
Derfor æ' eg i mi kinni så kvi,
eg heve sjau brøar, dei e eg væl lik.
De tappar av den tunna,
som tappan snur i sunna.
Ette du heve så narra meg,
så seie du, hott smådr. kallar deg.
Eg ska' seia mitt rette riddarnavn,
smådr. kallar meg V.
Ekstra opplysninger