[BIN: 2104]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L.M. Lindeman etter ukjent sanger, Aurskog, A-Hus .

1. Og Valivan han seiler saa seint om en Kveld
saa kom han til en Jomfru, som kara sin Ild
-Valivan, Valivan og han seiler aarlig. -
Ekstra opplysninger