[BIN: 2102]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918-19 av Vetle Aase etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .

1. De ser eg paa dine brøster saa rød
at alli du hev lige i barselnød.
De ser eg på dine linner sa smaa.
Ekstra opplysninger