[BIN: 2099]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Jorunn Lundtveit, Mo, Telemark .

  Olav uti byen so konna eg faa
men V. fær eg alli fy ougo sjaa.
-V. sigler aarleg. -

Ekstra opplysninger

orig. ms. TFM R. Berge CLXIX, s. 62.(NFS, kopi) Overskrift Valivan.