[BIN: 2098]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjersti Bergestig, Bø, Telemark .

 Aa Valivan, aa V. min festaremann
Haaffe har du naa ført meg saa svikefullt fram.
-Aa Valivan aa han seilar aarle. -
Aa aller sg kjem ti min faers by,
før eg faar mei en datter som silkji kann sy.
Aa - lann
før - søn som mei følle kann.
Ekstra opplysninger