[BIN: 2095]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Tone Haatveit, Mo, Telemark .

1. De fekk no høyras fraa eit anna land,
at stolt Margjit va' stolt aa belevand.
-fe Valivan han seilar aarleg. -
2. V. let sitt haari vekse,
lissom han vill 'ei jaamfru vergte.
3. So lod han seg klippe i skru
so lad han seg leie som han va' ei brur.
Mitt rette riddarnavn æ kji so vand,
onge smaadrengjine kaddar meg onge V.
Olav uti byen kann eg vel faa,
men V. alli for augo sjaa.
Bære meg kos eg heimati for
eg gløymde setji smaabonni ifraa.
De ser eg paa dine brysten so smaa,
at du hev alli lagt bonni paa.
De-kjinner so rø
at du hev alli lei kvendenø.
Eg tikje du æ i stigo so stor
som du sill vera ein riddar so go.
Derfy æ eg i - stor
eg hev 'e so breidt eit skippabor.
No tikj' eg de singra,
som eg hørde1 bjødde ringla.
1de ha vor'
[haavsyste koss]
D' æ kje min bjødde ringlar
men d' æ min lyklar baa stor aa smaa.
V. tok stolt Margjit i fang
aa bar hena paa skjipi fram.
---Tre'e dagjen fekk 'n jaamfruens land at sjaa.
Han klappa hena paa kjinne so rø
Sov 'e du leng 'e so kann de blive din dø.
Stolt M. ho vakna aa kring om seg saag,
so saag 'o kji ana ell hi himilen aa bylgja blaa.
Alli kjem 'e du paa din faders land
for du fær ein son 'e som styre deg kann.
Alli - moders ø
for du - ei datter som
kann veva2 silkji i ein rø.
2soume
Ekstra opplysninger