[BIN: 2077]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Der bur no ei Jomfru her up i By
dæ æ inkje anna Gulli som ho monne sy.
-Men Valivan seilar aarle -
2. Her bur ei Jomfru her up i kons Land
ho æ stolt aa belevand.
3. Aa der bela Kongjen aa Kongjens Mænd
men ingjen saa ville ho hava af dem.
4. Aa der beila Kongjen aa Kongjens Son
men ingjen af dei vil ho gjæva si Haand.
5. Aa Valivan han let sæg byggje et Skjip
der va inkje sligt i dæ heile Kongerik(e). ?
6. Aa Valivan let sit Haari voxe
saa Lokkane hæk ivi honoms Axlir.
7. Aa Valivan laante sæg Sox aa Sjære
saa let han sæg Jomfruklær skjære.
8. Aa Valivan lod sæg gjæra Skrud
saa let hen sæg leia som han va ei Brur.
9. Aa Valivan kom rians i stolt Margits Gaar
han klappa paa Dynni mæ Fingæne smaa.
10. Aa engjen1 saa hæv æg Stævnene væl sat
aa engjen1 saa lukker æg in om Nat.
1ingjen
11. Aa kjære stolt Margit du lukkar vel up
æg æ ei skjön Jomfru saavæl æg som du.
12. Stolt Margit ho ha paa sæg Stakkjen blaa
saa skrædd' ho dei Laakun te aa ifraa.
13. Aa æ du ei Jomfru saavæl som mæg
saa visselæg maa du no ligge mæ mæg.
14. Aa slet inkje maa æg no ligge mæ dæg
men et Stykkje Vægjen du fygjer no mæg.
15. No gjænge me heran to Jomfrugar fin
hokken æ dæ som leikar i Hujen din.
16. Aa Olaf up i By honom kunna æg faae
men Valivan maa æg aller sjaa.
17. Aa Olaf uppa None honom kunna æg faa
men Valivan set i mit Hjarta saa fast.
18. Men som at dei kom sæg i Rosans Li
saa foer ho stolt Margit te finnas i.
19. Æg tykjer saa vont om dei Bonni smaa
æg skræd' atte Laakun aa reiste ifraa.
20. Aa dæ ser æg paa dine Bringur smaa
at du hæv allir lagt Baani paa.
21. Aa æg hæve alli lagt Baanni paa
men æg hæve Ammur baat' store aa smaa.
22. Nei dæ seer æg paa dine Kinder saa röd
at du hæv allir lidt Baanenöd.
23. Æg tykjer du æ i dine Kinder saa kvit
som du skulde væra ein Ridder saa rik.
24. Aa derfe æ æg i mine Kinder saa kvit
æg hæve sju Bröar dei æ mæg saa lik.
25. Æg tykjer du æ mæg i Stigi saa stor
som du skull væra ein Ridder saa go.
26. Aa derfe æ æg i Stigi saa stor
æg hæv mæg saa breit eit Skjipar-Bor.
27. Hot va dæ æg höirde som ringla
som Karman-Brynjune dinglar.
28. Nei dæ va kje Karman-Brynjune blaa
men dæ va mine Nyklar baat' store aa smaa.
29. Saa gav han henar af Mjöre2 som ran
stolt Margit ho sovna i Valivans Fang.
2Mjøen ?
30. Aa Valivan sto aa tænkte mæ sæg
aa tru æg orkar no kje aa bæra dæg.
31. Ho söv uti Dagar aa Nættar tvo
den trea Dagjen like saa.
32. Han klappar paa hennars Kinder saa röd
aa söv du no længer saa bli du död.
33. Han klappa paa hendes Kinni saa kvit
aa söv du no længer saa bli du vist lik.
34. Stolt Margit ho vakna aa kringom sæg saag
ho saag kje anna Sjöen aa Himmelen blaa.
35. Stolt Margit ho stytte up Stakkjen blaa
ville hoppe uti Sjöen aa Byljune saa.
36. Men Valivan va paa sine Fingar saa næt
han nappa hennar at i sin Silkesærk.
37. Aa ettedi du no saa hæve daara mæg
dit rette Riddarsnavne du seie vel mæg.
38. Aa mit Riddarsnavne d'æ inkje vant
d'æ mæg dei kallar herr Valivan.
39. Aa dæ æ di unge smaa Drengjenes viis
at dei kallar mæg Valivan rik.
Ekstra opplysninger