[BIN: 2072]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Hæ me site her eine tvo
æ der ingjen i hugjen som du leikar paa.
- Valivan seilar aarle. -
2. Olav uti byen haanom kjenner eg vel,
men Valivan stend i min hugjen so kjær.
3. Olav uti byen - kann eg vel faa
men aller Valivan mæ ougune sjaa.
4. Høyr du fruva Ingjebjør hott eg seie deg
eit stykkje paa vegjen so fygje du meg.
5. De tisse eg i din stigji so stor
ja lissom du va naa ein riddar so go.
6. Aa de æ naa eg i min stigji so stor
eg hev skjipa so mangt ett bredda bor.
7. Aa eg tisse naa de singrar
som karmane bronjune singlar.
8. Aa de æ kje karmanne brønjune blaa
men de æ min nyklan baat store aa smaa.
9. Som at di kaam der midt uppaa hei,
so ville fruva Ingjebjør vende heim.
10. Aa vi' du naa kje lenger fygje meg,
so trur eg att eg orkar aa bera deg.
11. Fruva Ingjebjør ho tenkte mæ sjave seg
tru du æ sterkare du hell eg.
12. Aa so tok 'n fruva Ingjebjør uppi sitt fang
aa so bar 'n henar paa skjipe fram.
13. Valivan tala ti smaadrengjen sin
du tappe meg i ei kanne mæ vin.
14. So gav 'n henar di valadrykkjine fem
fruva Ingjebjør ho sovna daa ho fekk den.
15. So - ni - di
16. Han seilte i dagar - tvo
den tree dagjen likeso.
17. So klappa 'n henar paa røde rosens kjinn
statt upp fruva Ingjebjør du søve døen din.
18. Fruva Ingjebjør ho vakna, omkring seg 'o saag,
ho saag kje ana 'ell himmelen aa bylgjune blaa.
19. Fruva Ingjebjør ho lyfte paa stakkjen blaa
so hoppa 'o midt uppaa bylgja so blaa.
20. Aa Valivan va' so rask utav hand
han tok 'o atte paa saltan vann.
21. Fruva Ingjebjør ho tala ti styringsmann
de styrer naa skjipe ti mitt faers land.
22. Aa du kjem naa ikkje ti ditt faers land
før du fær ein son som de styre kann.
23. Aa bære meg Gud faer min boni so smaa
eg læt' atte dynnan' aa gjekk der - ifraa.
24. Aa de ser naa eg paa din kjinni so rø
at du aller hev lie kvindenø.
25. Aa etter du heve naa narra meg so langt,
so seie du meg ditt rette navn.
26. Aa mitt rette navn æ naa ikkje so vandt
smaadrengjine kallar meg Valivan.
Ekstra opplysninger