[BIN: 2063]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Kari Lisland, Kviteseid, Telemark .

1. Valivan siglde so seint om ein kvell
so kaam han ti ei jaamfru som skara sin ell.
-Valivan, Valivan siglar aarleg. -
2. Kann du no laane meg hus uti natt,
ein aen gang skal eg laane deg att?
3. Ja hus uti natt (en) so kann du vel faa,
men daa vi' eg vita hor' du æ ifraa.
4. Eg æ no ot - o de fremmede land,
eg æ kongjens systedotter av Engellann.
5. Æ du kongjens - E -
so kjenner du fedla ti Valivan.
6. Ja Valivan kjenner eg ganske bra,
han siglar her ut - paa de saltane hav.
7. Skjön jaamfru ho la deg mæ stokkjen ne,
an Valivan han for ti krisle aa.
Ekstra opplysninger