[BIN: 2062]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Hæge Heimdal, Nissedal, Telemark .

 Jaamfruva vakna i fangje ho laag
for denni som eg kvea kann.
ho saag kje an' 'ell himmel aa bölgja so blaa.
Der æ ingjen i dansen meg tröa kann.
Jaamfr. upp, sine ougur aa strouk,
so hoppa i midt ut paa bylgja so blaa.
Skjipar Hölgje han siglde aa jaamfruva sprang,
aa endaa kaam j. förr'e fram.
Aa j. seg inn - paa landet sprang,
Han takk skjipar H. fe eg söv i ditt fang.
Ekstra opplysninger