[BIN: 3616]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa Rulleman tente i Kongens Gaard
i femten Vetrar i femten Aar
-blandt Fuglar og Dyr-
-aa dei bærer Lik ivi Heio -
Ekstra opplysninger