[BIN: 2038]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Fyresdal, Telemark .

  Svenn Normann han kom seg ríand igår,
för dæn som va' boren under Liden.
Stolts Gúnnbjör sto úte å sló sitt Hår
For en beilar Svenn Normann for norden under Bergann
i tar no ikkje slå Håre för meg,
agtar slett ikkje å bela te deg.
Antel dú belar hell dú gjer ei,
å va eg væl för te å seia deg nei,
og heve meg en Adelsgår,
han æ like gröne både Höst å Vår
-leve dú Adelsgår for meg,
så gjönne så ville eg fyje deg.
Svenn Normann salar Gangaren grå,
mæ stolts Gúnnbjör ho samlar dæ gúll i skål.1)
Svenn Normann klapper på Gangaren grå,
sete'n stolt Gúnnbjör dær úppå.
Då dei kom seg i Rosenslund,
dær lyster Svenn Normann å hvile ei Stund.
Höyr dú Svenn Normann hótt eg spyre deg
hott vi' dú med den Grefte, dú hev gravi deg her.
Före min Hest æ' ho alt för trang,
men fór min Kjærast æ' ho passa lang.
Femten Belar hev bela te meg,
alle hev eg lúska å inkje deg.
Ho lúska Svenn Normann mæ sin hvide Hand,
Svenn Normann sovna i stolt Gunnbjör's Fang.
Ho tok upp ei Silkesnor,
batt ho Svenn Normann frå Hand te Fot,
- Band - Svenn Normann's hvide Hand,
Hær må dú liggje for Hauk å for Ørn,
enno æ' eg jomfrú like skjön
- Ravn, enno ber ---
Stolt Gúnnbjör ho kom seg riand i Går,
ho fekk inkje Belar på femten År.
1): - sin - skrin
Ekstra opplysninger