[BIN: 2037]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Hans Ross etter Magrit Borgjæ, Moland, Fyresdal, Telemark .

  Svein Normann kjeme riande i Gaar,
(han drap nokle rike, som han grov ne")
- for den som æ graven únde Lie -
stolt Gúllbjörg staar úti aa (lyske sitt Haar.
- der beilar Svein Normann langt nor úndi Bergom -
"Aa dú tar naa inki slaa Haari fyr meg,
for eg lyster ekki1 aa bele ti deg."
1): overstå - alli
For eg heve meg ein Adelsgaar
den æ like gröne baa Hoúst aa Vaar."
Stolt Gulbjörg ho tenkjer mæ sjave seg:
"Kanski fær eg alli bære Bele hell deg."
Stolt Gullbjörg ho pakkar sitt Gúll i Skrin,
Svein Normann han salar ut Gangaren sin
Aa daa dei kom seg i gröne Lúnd,
der lyster Svein Normann aa kvile ei Stúnd.
"Aa höyre dú Svein Normann hot eg spyre deg,
Kven eige den Grefté som æ gravi her?"
Fyr min Gangare blir denni Greftí for trang
men ho bliv fyr min Kjærasti so passa lang.
"Ja femten Belar hev bela ti meg
eg hev lúska dei adde men alli deg."
"Ja fúlla so maatte dú lúska meg
naar dú inki i Svevnen villi svike meg."
"I Svevnen eg ska ikki svike deg
i Tiar so ska eg visst vekkje deg."
Svein Normann han sovna i Jomfrúvas Fang
so sov han ein Svevne so passa lang
Stolt Gullbjörg ho tok út sitt röde Gullband.
aa dermæ so batt ho Svein Normanns ----
Stolt Gullbjörg tók úpp si röde Gúllsnór
aa dermæ (so) batt ho Svein Normanns Fót.
" Svein Normann Svein Normann no söve dú hart,
eg bere min Jomfrúkrands idag.
Stolt Gullbjörg tok úpp sin röde Kniv,
den stakk2 ho úti Svein Normanns Liv.
2): overstå: sette
"Aa ligg no Svein Normann aa renn av deg Blo
ennaa gjeng eg Jomfrú aa æ líke go."
"Aa höyre du Gullbjörg hot eg spyre deg:
Kvi heve du sett dine Gullband paa meg
Aa ligg no Svein Normann for Ørn aa Ravn
men Gullbjörg ber ennaa sitt Jomfrúnavn.
Ekstra opplysninger