[BIN: 2025]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1957 av Rolf Myklebust etter Einar Sveinsson, uten lokalisering .

1. Og Rullemann han tenar i kongjens gar'
-med fuglar og dyr -
I nie vetrar og så eit år.
-Dei fuglar og dyr ber likji ivi heii -
2. Han tener korkje for kost eller lön,
men berre for Hildeborg og ho er så ven.
2. Og Rullemann lutar yver brede bor'.
Han talar til Hildeborg dei löyndar or'.
3. Å høyre du Hildeborg eg spörje deg.
Lyster du utor landet å reise me' meg.
4. Å eg skal före deg på de' land,
du gjenge på gullet som bera på sand.
5. Å eg skal före deg på den öy.
Du kan syrgjelaus liva og syndelaus döy.
6. Å på de' land hev eg hug te å bu.
Når berre eg konne han Rullemann tru.
7. Å er de' no sanning du seie for meg.
Så lyster eg fylgje av lande' med deg.
8. Og Hildeborg samla sitt gull uti skrin,
og Rullemann salar ut gangaren sin.
9. Og som dei kom seg h-pgast på hei.
Då spurde Hildeborg hott vegjen lei.
10. Og som dei kom seg litt lengere fram,
og der kom dei te ei greft så lang.
11. Å Rullemann, å Rullemann eg spörje deg mei'
kvi heve du gjort denne grefti så brei?
12. Å Rullemann, å Rullemann eg spörje deg vi'
kvi heve du gjort denn grefti så vi'?
13. Å nie jomfrugur så heve eg havt
og alle så heve dei i grefti lagt.
14. Den tiande skal du vera
og alle syndine skal du bera.
15. Og som dei kom seg i rosenlund.
Då lyste Rullemann å kvile ei stund.
16. Og Rullemann la seg i Hildeborgs fang
og der kom han i ein svevn så lang.
17.Og Hildeborg ho ha seg eit snöre band
så snörde ho Rullemanns fot og hand.
18. Og Hildeborg ha seg ein sylvboga kniv
den kyla ho tri gongur i Rullemanns liv.
19. Her ligge du Rullemann for hund og ravn.
-Med fuglar og dyr -
Og enno so bere eg mitt jomfruge navn.
-Dei fuglar og dyr ber likji ivi heii -
Ekstra opplysninger