[BIN: 2007]

Harpespelaren

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Kongjen aa draaningji gjeng seg fremst paa tun
- Tal inkje om-
Hòtt skò me Signe ti sòrg aa finne?
- Kvi rider ingjen mot kaanongjen-
2. Me skò taka henas broer aa binde,
sò fær me Signe ti sòrg aa finne.
3. Me skò ------ broer aa binde bak,
aa leggj' 'n i stygg'e tjovesak.
4. Signe ho stend i høgelòftssvala,
sò ser 'o sin broer i baandi fara.
5. "Aa hev'e du ligje hell hev'e du stòle,
hell hòtt hev'e du imot' baandi bròte ?"
6. "Eg hev ikkje lògje aa ikkje stòle
aa ikkje hev eg mot baandi bròte.
7. Aa høyrer du S. hòtt eg spyr'e deg,
du let'e din son gang' i staen fòr meg.
8. Aa eg hev ikkje bar' sonen ein;
aa eg ville sò ille vita 'n mein.
9. Men du hev ikkje bar' broeren ein,
men du kann væl faa sønine fleir.
10. Statt upp Nikkelus, sonen min,
du skò gang' i staen fe mòibro din!
11. Du skjikke meg min kjòrtel av linde,
eg veit eg skò imot brurine rie.
12. Eg vekkjer deg ikkje fòr aa skjenkje viv,
men eg vekkjer deg mei' fòr di du skò laate ditt lív.
13. Eg vekkjer --- ti aa skjenkje møy,
men eg vekkjer deg mei fòr de du skò døy.
14. Nikkelus tenkte mæ sjave seg:
Tru hòrpa skò ikkje hjelpe meg?
15. Han stillte i teine, han stillte i tvo,
den trée han i hòrpa slo.
16. Aa han slo tòpp aa han slo tre,
aa han slo hònni av kvikufe.
17. Aa han slo ute mæ lie,
aa sterke bjørnen oto hie.
18. Aa han slo ute mæ agje,
aa baane ot o moers magje.
19. Kongjen han ropa ivi all sin gaar:
Hòk'æ de som slår i hòrpa sò hardt?
20. Aa thi svara Signe mæ taarir paa kjinn:
Aa de æ Nikkelus, sonen min.
21. Du tek'e din broer heim-att mæ deg,
aa N. skò vera att leike fe meg.
Ekstra opplysninger