[BIN: 3613]

Kvernjenta som kved.
Inga Litimor

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Litimor paa Haandkvern i Kungsgaren mol
og kvea de smaa Visorna av Liv og Ljol og Sol.
-Aldri nokon kunde kvea so Titimor den unge og den vena- .
Ekstra opplysninger