[BIN: 3612]

Kvernjenta som kved.
Inga Litimor

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Exingedalen .

1. Inga Litimor paa Haandkvern i Kungsgarn mol
og kvea de smaae Visorna av Liv og Ljos og Sol.
Aldri nokon kunde kvea so ho Litimor den unga og den vena.
Ekstra opplysninger