[BIN: 2002]

Kong Erik og Hugsljo

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Kung Eirik han búdde úti Bærens by
han spurde seg út um rå
hot víe ska' eg umkring lande fare,
før eg kann mi droning få.
- Ute å den dansen lokka hó meg
å den frúva -
2. Frúva Hugaljo búdde útí Sverigs land,
gulli de kunne hó saume,
søve eg nåttæ hell ljose dagjen,
so bere hó for meg útí draumó.
3. Frúva - spinne,
tisst eg fr. H finne.
4. Frúva H gjekk útí Urtegård
sine úrter hó mónne bite
so sér hó han kung Eirik
i leito har han rie.
5. Fruva H gjekk -- bla,
hor han kom seg riand ígar
6. Høyrer dú det frú H
hot eg talar te deg.
set deg no ne å kvile en Stund
å truinne gjeve du meg.
7. Det va' fr. H
hó svara' kje verre hell so:
De æ so vóndt síne trúir burtgjeve
vinir å venner ífrå.
Han svarede, det var ikke sine vinir ifrå, naar hun havde ham. Hun reiste.
8. De va fr. H
hó reiste seg íví hei
so kjem der etti hennes Systar
dei våve bå vinde (sic) å vrei.
Hó løynte seg.
9. Høyrer dú de dú fr H :
kví hev dine tårunne runni
anten bere du ei løynlege sorg
hell å hev du kung Eirik funni.
10. Eg hev ingjo løynlege sorg
å inkje kung Eirik funni,
men sorgjenne kom so hastigt på mitt bryst,
derfor hev mine tårenne runni.
Bispen skal ha sagt flgd.
11. Fr. H æ ei bóndedótter
å han æ' ein kóngens Són
å hosse kann de tilsammen kóme,
som æ' so stór ein missmón.
Han :
Fr.--bóndedótter,
som hó væl vere må,
eg aka' henne viæ gulle kaupe
kan eg hó kje arlei få.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge d, s.23-26 Eirik og Hugaljo

Følgende vers meddelt i Hæge Soli's Nærværelse:

De va frúva Hugaljó
hó gjekk ség at kyrkjegår;
de lyste av hennes hovugull,
endå mei av hennes gúle hår.

De va' fr. H
hó ígænom kyrkjedynn steig
alle dei í kyrkja va'
Da upp ímót hó reis

Hun var saa gudelig,
at hun kunde hænge han
skene paa Solstraalen
(dette vidste Hæge ikke)