[BIN: 2000]

Kong Erik og Hugsljo

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Bendik Felland, Mo, Telemark .

1. Kong Eirik han bor i Bergens By
han spyre sin Moder om Raad
dei are Kongens Bon gifter seg
hor skal eg meg ei Dronning faa.
- Uti den Dandsen lokkar han meg og den Fruga -
2. Hugajo bor i Sverig Londi
Gulli dæd kan ho spinne
eg søve einki Naatti hel ljosan Dajen
utten eg tikjer Hugajod finne.
3. Hugaljod bor i Sverig Londi
Gulli det kan ho saume
eg sov enki Natti hel ljose Dajen
uttas ho bæres for meg i Draume.
4. Høyrer du ded min sæle Sonen
hot eg deg seie maa
du skal einki taka noko Bondedottir
naar du deg ei onno kan faa.
5. Og det var Kongen Eiriker
han seg i Stalhusit gaar
det vil eg for Sandhed seia
sjave legge han Guldsøilen paa.
6. Hugaljod gjæng i sin Urtehagi
ho monne paa sine Urtine bite
saa seer ho Kongjen Erike
langt burt i Leitene ride.
7. Og det var Fruva Hugaljod
ho ville heimatte gaa
saa gjeng ho en Kong Eirik imot
dei tala so mykid daa.
8. Høirer du Fruva Hugaljod
hot eg no talar til de
du sette deg ned paa breie Sted
og Truine gjeve du meg.
9. Svare det Fruva Hugaljod
og det einki bære hel saa
dæ æ kje saa godt sine Truer burtgjeva
sine Venner og Frender ifraa.
10. Og det var Fruva Hugaljod
ho ville til Kjyrkjune gaae
Erik rei ein annen Vege
dei tala einki meir om det daa.
11. Og det var Fruva Hugaljod
ho kom seg liti paa Hei
der møter ho sine Systorne tvo
dei var baade vrange og vrei.
12. Høirer du Fruva Hugaljod
kvi heve dine Torir runni
anten maa du hava Løindesorg
hellaa heve du Kong Eirik funni.
13. Einki hev eg noko Løindesorg
og einki Kong Eirik funni
her bere saa mangt uti Minni mit
derfor heve mine Taarene runni.
14. Og det var Fruva Hugaljod
ho gjæk seg paa Kjyrkjegaard
det lyser af henes Hovudguld
endaa meir utaf hennes Haar.
15. Og det var Fruva Hugaljod
ho gjæk seg i Kjyrkja ind
det lyser af henars Hovuguld
endaa meir utaf hennes Kind.
16. Daa Messa ho var utsungji
og Fokki dæ rudde ifraa
Eirik han mindtes med Huga[l]jos Mund
han vyrde einki kven det saag.
17. Eirik han stedes under Kjyrkjeveg
han ville paa Hugaljod bie
Hugaljod tok ein annen Veg
ho ville heimatte ride.
18. Ut kjæme Thomes Biskupen
daa han ha lesi si ti
kvi stende du hera Eirik Konge
kven agtar du uppe bie.
19. Svara det Kung Eirike
aa det einki bære hel so
eg biar paa Fruva Hugaljod
eg tenkte a til Dronning at faa.
20. Hugaljod ær bære ei Bondedottir
og du ær ein Kungesone
aller blir Møybonni1 gifte ihop
hel naar det er saa stor ein Umone.
1Moirbonni.
21. Svara det Kongin Eiriker
og det einki bære hel saa
saa skal eg henar for Pæning kaupe
kan eg hena kje ajlleis faa.
22. Aa det va Fruva Hugaljod
ho lagdes i sterke Sot
saa sender ho Baa til Eiriker Kongen
ho be han vil koma so sjot.
23. Aa det var henes liten Smaadreng
han springe paa Gangaren rød
det vil eg for Saning seia
han rei liksom Fuglen flø.
24. Og det var daa den liten Smaadreng
han kjæme seg ridand i Gaard
ute stende Kong Eirike
han var fulla sveipt i Maar.
25. Høyrer du Kongen Eirike
hot eg talar til de
Hugaljod lig i sterke Sotti
og sender fast Baa etter deg.
26. Og det var Kongen Eirike
han hevdes paa Gangaren rød
det vil eg for Saning seia
han rei liksom Fuglen flø.
27. Og det var Kongen Eirike
han in gjennom Dynni steig
og det var Fruva Hugaljod
ho sjuk up imot han reis.
28. Saa tæk ho af seg Hovugule
ho kasta det ned til Fote
saa spyter ho skire Hjarteblodi
uti kong Eiriks Lóvi.
29. Og det var Fruva Hugaljod
ho vendte seg Veggin te
og det vil eg for Saning seia
ho døde paa sama Sted.
30. So toke dei Fruva Hugaljod
dei la henar paa Baara-tre
etter gjæk Kong Eirike
saa hjarteleg som han gret.
31. Og det var Fruva Hugaljod
ho reistes paa Baara ho laag
Gud forlaate deg Eirik Konge
syrgjande meg saa saart.
32. Dei livde ihop i al sin Aldri
med glede og mykji Gama
dei ha isamen elleve Døttar
dæ va deires størsta Gama.
33. Dei ha isaman dei elleve Døttar
den tolvte var deires Son
han bar Guldkrona etter Fairen sin
dæ totte Hugajo var ein Mon.
34. Di livde ihop i al sin Aldre
med Glede aa mykid Gama
saa sovna dei baade i einom Greftin
fraa dessi synduge Dalar.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.B.Landstad 6, s. 47-48 (Reinskrift) med overskrift: Hugaliod
Prenta i M.B. Landstad, Norske Folkeviser 1853, s.323.