[BIN: 1999]

Terningspelet

Oppskrift 1908 av T. Hannaas etter Kari Dælen, Sigdal, Buskerud .


(Det kom en prins fra Engeland
og fridde til ei gjenta. Ho vidste ikke
so klædde han seg i ein fantgut. Dei spela
terning. Ho vant stødt aa spela honom nakjen. Fyst huva)

1. "Ja set du upp dine hosur å sko
så - - - - eg (e) no upp mi ære å min tro."
(Ho band han både sælve landet
3 rike det hadde ho sege for sin
berre ho kunde bli hans)
(Då vann han)
(So gjekk ho upp i høieloftssval å gridde ut haaret sitt)
2. "Å Gud trøste å bære me for
jiftasmål je får".
(Da reiste han)
(Så kom ho tel å glem ut att
De kom han att og (i) vor annleis klædde
(i klæa sine egne)
Da fekk ho det som ho ville)
3. "De får jer når jeg kann
men je vil hae den jomfru jei med."
(Ho band det eine etter det andre
gullterningen rant
Men han svara stødt det same)
(Men saa kom han tebake i rette dragta,
som han hadde vore fyste gangen.
Der var han godt nok daa)
(Så hadde han fønni ein fattiggut
å fekk lånt klæa å prinsen han.
Så kom han te prinsessen og var
gangerpilt)
Ekstra opplysninger