[BIN: 1992]

Terningspelet

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .

  Eg e no sò liten, eg æ no sò ong,
eg hev kji ein skjeleng hell daler i min pong
- Fe me leika aa me spila gulltærning-
Den fyste gulltærningjen i tavlebori rann,
aa ongersvenn han tapa aa jaamfruva vann.
(De va' lissom eit forbilæte paa Kristus, denna ungersvennen
aa sò --anda. ---Han spila aa ho vann, like ti paa slutten, aa daa blei 'n kji kvitt 'a.)
Den are ----- / aa o. tapa - j. vann.
Den tréi ----/ aa j. tapa aa o. vann
Ongersvennen sto i gaarden aa pussa paa sitt svær
aa du fær bæri gjiftarmaal hell du æ vær.
Eg æ no ingjen ongersvenn om du no seie saa
eg æ den beste kongesøn i verden live maa
Æ du den beste k.----,
sò skò du ha mi ære aa derti mi tro
Aa set du upp din' hoser aa sò dertil din' sko,
só set eg upp mi ære aa sò derti mi tro
------
eg set'e upp mi perlesnor,
tak den om du kann faa
(etter ------
Prest-- ---
til at sònlanda ha' rett, at de va' om Kristus)
Ekstra opplysninger