[BIN: 1989]

Terningspelet

Oppskrift udatert av S. Bugge etter L.M.Lindeman, .

1. "Hør du skjønne dinglegút,
hott eg vi' gjeva deg:
sjú sydde silkjeskjórtur
de ska' du faa ta' meg
- For me leikar aa spilar gullternur-
2. Sjú skip útí østresjøn ska' du faa ta' meg,
for alltí spila du gullterningen saa smaa."
3. Eg æ' no ingjen dinglegút, du bare synes saa,
men eg æ' den beste kóngeson, som sóla skine (skinner) paa
4. Eitt halvt kóngeríkje, dæ vi' eg gjeva deg,
for eg æ' den beste kóngsdótter, som sóli skíne paa.
Ekstra opplysninger