[BIN: 1979]

Terningspelet

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. Skjøn hyrding gjekk paa gata aa vokta vel sitt faar
skjøn jaamfru sat i høganloft aa skua derutpaa.
- For dei spila aa dei leika gullterning -
2. Lyster du skjøn h. slaa tavlebor mæ meg
Nei eg har kje røde gull aa seta upp mot deg.
3. Set naa upp din hatt aa endskjønt om den æ graa
eg sett mot min perlesnor ta den om du kann faa.
4. Den første gullterning paa ternebore rann
ongersvenn han tapa aa skj. jaamfruga ho vann.
5. Aa set naa upp din kjortel enskjønt om den æ graa
eg sete mot mitt armeband ta det om du kann faa.
6. Den andre g. paa t. rann
ong. - tapa, -
7. Sett naa upp din hoser aa dermed din sko
aa deimot so sete eg min ære aa tro.
8. Den trée - ---------
skjøn jaamfruga ho tapa aa o. han vann.
9. Aa høyr du de du gangerpilt du skjil dig vel fra mig
tri silkjestikka skjurtur, dei sko eg gjeva dig.
10. Tri silkjest. skj. dei kann eg vel faa
naar eg faar den jaamfru eg vann mæ terning smaa.
11. Høy naa du g. du skjil deg vel fra mig
syv skjip uti Østersjøen sko eg gjeva deg.
12. Dei syv skj. i Ø. kann eg vel faa
naar eg fær den j. ----------
13. Høy naa du g. --------
aa gull aa grøne skogar de sko eg gjeva deg.
14. Gull aa grøne sk. --------
naa eg fær den j. ----------
15. Skjøn jaamfru sto i høgeloft aa slager ut sitt haar
Aa trøste aa bære meg fe gjiftarmaal eg faar.
16. Aa høy naa de skj. jaamfru du gjør mig spott og haan
eg æ den beste kongeson som soli skjine paa.
17. Æ du den beste kongeson som soli skj. -------
daa vi eg visst trulova deg den stond eg leve maa.
Ekstra opplysninger